Aanvullende informatie berekening herverdeeleffect voorstel nieuwe verdeling gemeentefonds

Onderstaande rekenbestanden - zowel voor 2017 als 2019 - bevatten aanvullende informatie over de berekening van het financiële effect van het voorstel voor de nieuwe verdeling van het gemeentefonds. Er is ook een document opgenomen met daarin een toelichting op de wijzigingen ten opzichte van de eerdere rekenbestanden. In de berekening van het herverdeeleffect peiljaar 2019 is de integratie-uitkering Voogdij/18+ nu op dezelfde wijze verwerkt als voor 2017.

Toelichting nadere informatie berekening herverdeeleffect voorstel nieuwe verdeling gemeentefonds (PDF | 2 pagina's | 144 kB)