Verdeling van de uitkeringen uit het gemeentefonds

Verdeling van de uitkering uit het gemeentefonds per uitkeringsjaar.

Elk document bestaat uit 3 werkbladen.

Werkblad 1: aantallen en berekende eenheden van de verdeelmaatstaven, die gebruikt worden bij de bepaling van de algemene uitkering. Met accenten in rood wordt aangegeven welke gegevens nog een voorlopig karakter hebben op het moment van de publicatie. In de laatste kolom op dit werkblad staat het bedrag van de uitkering.

Werkblad 2: bijbehorende gewichten van de verdeelmaatstaven per cluster, zoals deze gepubliceerd worden in de circulaires.

Werkblad 3: op het werkblad 'Specificatie' kan een overzicht per gemeente bekeken worden door de bijbehorende abp-code van de gemeente in te tikken in cel A2 (geel) en te bevestigen met 'Enter'. Zie voor een overzicht van de code per gemeente het eerste werkblad.

Er zijn 3  versies van een uitkeringsjaar beschikbaar, in verband met het later beschikbaar komen van gegevens. Versie 1 bevat de berekende eenheden aan het begin van het uitkeringsjaar, waarbij de meeste gegevens nog voorlopig zijn. Versie 2 bevat de stand van de eenheden aan het eind van het betreffende uitkeringsjaar. Versie 3 is gebaseerd op de betaalmaand december van het uitkeringsjaar 2 jaar volgend op het uitkeringsjaar, waarbij de uitkering een definitief karakter heeft.

Bijlagen