Begrotingsscans gemeenten

Sinds 1999 biedt BZK samen met de provincies gemeenten de mogelijkheid een zogenoemde 'begrotingsscan' te laten verrichten. Een begrotingsscan geeft een gemeente de gelegenheid haar financiële positie te laten toetsen waarbij de inspecteur en de provinciale toezichthouder optreden als deskundigen. Hieronder vindt u per jaar de uitgevoerde begrotingsscans. Jaren zonder begrotingsscans staan niet in het overzicht.

2015
Begrotingsscan Zwartewaterland
Begrotingsscan Almelo
Begrotingsscan Haaksbergen
Begrotingsscan Heerenveen
Begrotingsscan Delft

2014

Begrotingsscan Vlissingen

2013

Begrotingsscan Ten Boer
Begrotingsscan Lansingerland

2012

Begrotingsscan Beuningen
Begrotingsscan Apeldoorn

2010

Begrotingsscan Sluis
Begrotingsscan Borne

2007

Begrotingsscan Delfzijl