BADO-notities

De Commissie Bedrijfsvoering en Auditing Decentrale Overheden (BADO) publiceert op deze pagina, de door de commissie vastgestelde notities.

In deze commissie werken decentrale overheden, accountants en het Rijk samen om de interpretatie van regels op de terreinen bedrijfsvoering, verantwoording en accountantscontroles toe te spitsen op de praktijk van decentrale overheden. BADO is de nieuwe naam van de commissie HADO (Handreiking Auditing Decentrale Overheden).

Bijlagen