Antwoorden tussenbericht en herzien verdeelvoorstel

Bijlage brief ROB: Antwoorden tussenbericht en herzien verdeelvoorstel. In deze bijlage worden de vragen uit het tussenbericht van de Raad beantwoord. De vragen van de Raad waren, samen met de ontvangen reacties van gemeenten, aanleiding om een aantal onderdelen van het voorstel uit februari jl. nog een keer tegen het licht te houden. I

Antwoorden tussenbericht en herzien verdeelvoorstel (PDF | 21 pagina's | 751 kB)