Tabellen met uitkomsten bij ROB-adviesaanvraag herijking gemeentefonds

In verband met een tekstuele fout in 1 van de tabellen is dit document op 21 juli 2021 vervangen door een gecorrigeerde versie.