Iv3 Informatievoorschrift 2017 gemeenten

De laatste versie van het informatievoorschrift Iv3 gemeenten kunt u vinden via deze link.

In het informatievoorschrift Iv3 gemeenten zijn de taakvelden, categorieën en balansstanden opgenomen die in verslagjaar 2017 worden opgevraagd.