Vragen over gemeentefonds en provinciefonds

Met dit formulier kunt u uw vraag over het gemeente- of provinciefonds stellen.

Vragen Gemeentefonds /Provinciefonds

Contactformulier GF/PF
Waar gaat uw vraag over?(verplicht)
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens alleen om uw vraag te beantwoorden. Uw vraag wordt door onze eigen medewerkers beantwoord. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld. Zodra wij uw vraag hebben beantwoord, worden uw gegevens volgens in de archiefwet opgenomen regelingen tijdelijk bewaard in de daarvoor bestemde archiefsystemen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties (BZK).

Akkoordverklaring(verplicht)