Vragen over gemeentefonds en provinciefonds

Met dit formulier kunt u uw vraag over het gemeente- of provinciefonds stellen.

Vragen Gemeentefonds /Provinciefonds

Contactformulier GF/PF

Waar gaat uw vraag over? *

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens alleen om uw vraag te beantwoorden. Uw vraag wordt door onze eigen medewerkers beantwoord. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld. Zodra wij uw vraag hebben beantwoord, worden uw gegevens volgens in de archiefwet opgenomen regelingen tijdelijk bewaard in de daarvoor bestemde archiefsystemen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties (BZK).

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken uw gegevens, met uw toestemming middels uw goedkeuring met het vinkje in het formulier, omdat wij anders niet in staat zijn om uw vraag te beantwoorden en de wettelijke taak uit te voeren als systeemverantwoordelijke voor de uitvoering van de wet financiële verhoudingen.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw gegevens alleen om uw vraag te beantwoorden. Uw vraag wordt door onze eigen medewerkers beantwoord. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Zodra wij uw vraag hebben beantwoord, worden uw gegevens volgens in de archiefwet opgenomen regelingen tijdelijk bewaard in de daarvoor bestemde archiefsystemen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties (BZK).

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *