Kan ik een particuliere school oprichten?

Burgers kunnen een particuliere (bijzondere) school oprichten en naar eigen visie inrichten. Dit valt onder de Vrijheid van onderwijs. 

Erkenning particuliere school

Iedereen mag in Nederland een particuliere school oprichten. Gaat het om een school in het basisonderwijs of voortgezet onderwijs, voor leerlingen die leerplichtig of kwalificatieplichtig zijn? Dan moeten Burgemeester en Wethouders van de gemeente waar de school staat, de school erkennen.

Wilt u een particuliere school in het basisonderwijs of voortgezet onderwijs laten erkennen? Meld de oprichting binnen 4 weken na de feitelijke start van de school aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). 

DUO/OI/BKP/Productie 1
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Er zijn verschillende gegevens nodig:

  • Wordt de school gehouden door een natuurlijke persoon? Geef dan de naam, adres- en contactgegevens door.
  • Wordt de school gehouden door een privaatrechtelijk rechtspersoon, zoals een vereniging of stichting? Voeg dan de statuten en – indien aanwezig – de reglementen bij.

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt na de melding of de school aan de wettelijke eisen voldoet. Daarop brengt de inspectie een bindend advies uit aan Burgemeester en Wethouders van de betreffende gemeente. Ook na de erkenning blijft de Onderwijsinspectie controleren of de school zich aan de wet en kwaliteitseisen houdt.

Financiering particuliere scholen

Particuliere scholen krijgen geen geld van de overheid. Ouders of anderen (bijvoorbeeld bedrijven) betalen de kosten. De schoolkosten zijn daardoor hoger dan op openbare of bijzondere scholen.