Update gasleveringszekerheid 41 - 14 april 2023

Het kabinet houdt de situatie op de gasmarkt nauwlettend in de gaten. U leest hier actuele cijfers over de zekerheid van de gaslevering. Dit is de update van 14 april 2023. Gedetailleerde gegevens over de Leveringszekerheid Gas zijn te vinden op de site van Gasunie Transport Services.

  • De gasopslagen zullen in aanloop naar komende winter weer gevuld worden.
  • De vraag naar gas is nog steeds relatief laag.
  • De prijs is afgelopen maanden gedaald, maar blijft hoog.

Vulling gasopslagen in Nederland

Data zoals bekend op 11 april 2023.

Gasverbruik in Nederland

Data zoals bekend op 12 april 2023.

Aanvoer gas voor Europa

Data zoals bekend op 12 april 2023.

Aanvoer tussen 16 maart en 12 april in 2019-2021 en 2023

Gasprijs

Gasprijs tussen 3 januari 2022 en 12 april 2023 per megawattuur (MWh), levering komende maand

Toelichting

  • Om komende winter voldoende gas te hebben moeten de gasvoorraden weer goed gevuld worden in de zomer.
  • In de zomermaanden zal de vulgraad dus weer stijgen.
  • De gasopslag Grijpskerk is in de afgelopen winter volledig leeg gehaald, zodat deze in de zomer weer gevuld kan worden met laagcalorisch gas; deze opslag was voorheen hoogcalorisch.
  • Het gasverbruik is over het algemeen flink lager dan vorige jaren (2019-2021: de jaren voor de gascrisis).
  • Crisisniveau Vroegtijdige waarschuwing: De overheid ontvangt vanuit de gassector dagelijks gedetailleerde informatie over gasleveringen.