Schade door gaswinning

Let op: de informatie op deze pagina is niet actueel en wordt binnenkort vernieuwd.

De gaswinning in Groningen veroorzaakt schade aan huizen en gebouwen. Deze schade wordt sinds 19 maart 2018 afgehandeld door de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG).

De TCMG neemt beslissingen over de oorzaak van de schade en de schadevergoeding. Dit gebeurt onafhankelijk van de NAM en de overheid. Daarmee is de schadeafhandeling publiek georganiseerd en hoeven bewoners in het aardbevingsgebied niet meer zelf zaken te doen met de NAM.

Behalve nieuwe schades behandelt de TCMG ook alle schademeldingen die sinds 31 maart 2017 zijn ingediend. De TCMG handelt schademeldingen af tot de oprichting van het onafhankelijke Instituut Mijnbouwschade Groningen waarvoor een wetsvoorstel in voorbereiding is.

Schademeldingen vóór 31 maart 2017

Mensen met een openstaande schademelding van vóór 31 maart 2017 hebben een aanbod van de NAM gekregen voor de afhandeling van hun schade. In ruim 80 procent van deze zogeheten oude gevallen hebben zij het aanbod geaccepteerd. Zaken waarin het aanbod niet is geaccepteerd, worden beoordeeld door de Arbiter Bodembeweging. 

Voortgang schademeldingen

Op de website van de TCMG vindt u een actueel overzicht van het aantal schademeldingen.

Gaswinning Groningen: gevolgen van de schade

Gaswinning Groningen: gevolgen van de schade

Door gaswinning in Groningen is bodembeweging ontstaan.
Dit veroorzaakt schade aan huizen en gebouwen in de regio.
Om dit te stoppen, brengen we de gaswinning zo snel mogelijk naar nul.
Tegelijkertijd pakken we de bestaande schade aan.
Sommige huizen hebben fysieke schade zoals scheuren.
Daarnaast zijn huizen soms minder waard geworden.
Ook kunnen mensen last hebben van hun gezondheid.
Waar kunnen Groningers terecht met hun schade?
Tot 2017 konden inwoners schadevergoeding vragen aan de NAM, die het gas wint.
Of ze konden naar de rechter.
Veel inwoners vonden dit niet eerlijk, of te ingewikkeld.
Daarom heeft sinds maart 2018 de overheid de schadeafhandeling overgenomen.
Om snel te kunnen beginnen, is de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen opgericht.
Deze handelt de schade onafhankelijk van de NAM en de overheid af.
De TCMG kan nu alleen fysieke schade afhandelen.
Straks gaat de tijdelijke commissie...
over in het Instituut Mijnbouwschade Groningen.
Deze kan alle schade afhandelen.
In beide gevallen betaalt NAM de kosten.
Zo zorgen we voor een eerlijke afhandeling van de schade.
Eindshot

Infographic over de voortgang van de schadeafhandeling gaswinning Groningen

Voortgang schadeafhandeling gaswinning Groningen

Nieuwsberichten