Schade door gaswinning

Door de gaswinning in Groningen is er schade aan huizen en gebouwen. Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) handelt deze schades af. Het IMG is een onafhankelijke organisatie. 

IMG beslist over schade en schadevergoeding

Het IMG neemt beslissingen over de oorzaak van de schade en de schadevergoeding. Het gaat hier om:

  • schade aan gebouwen;
  •  immateriële schade;
  • en schade door waardedaling.

Het IMG handelt alle schademeldingen af vanaf 31 maart 2017. Bewoners in het aardbevingsgebied hoeven over hun schade daarom geen contact op te nemen met de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). Het IMG is een publieke organisatie en werkt onafhankelijk van de NAM en de overheid. Bewoners met schade kunnen dit melden bij het IMG.

Voortgang schademeldingen

Een actueel overzicht van het aantal schademeldingen en de verschillende schadevergoedingsregelingen staan op de website van het IMG.

Door gaswinning in Groningen is bodembeweging ontstaan.
Dit veroorzaakt schade aan huizen en gebouwen in de regio.
Om dit te stoppen, brengen we de gaswinning zo snel mogelijk naar nul.
Tegelijkertijd pakken we de bestaande schade aan.
Sommige huizen hebben fysieke schade zoals scheuren.
Daarnaast zijn huizen soms minder waard geworden.
Ook kunnen mensen last hebben van hun gezondheid.
Waar kunnen Groningers terecht met hun schade?
Tot 2017 konden inwoners schadevergoeding vragen aan de NAM, die het gas wint.
Of ze konden naar de rechter.
Veel inwoners vonden dit niet eerlijk, of te ingewikkeld.
Daarom heeft sinds maart 2018 de overheid de schadeafhandeling overgenomen.
Om snel te kunnen beginnen, is de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen opgericht.
Deze handelt de schade onafhankelijk van de NAM en de overheid af.
De TCMG kan nu alleen fysieke schade afhandelen.
Straks gaat de tijdelijke commissie...
over in het Instituut Mijnbouwschade Groningen.
Deze kan alle schade afhandelen.
In beide gevallen betaalt NAM de kosten.
Zo zorgen we voor een eerlijke afhandeling van de schade.
Eindshot

Infographic over de voortgang van de schadeafhandeling gaswinning Groningen

Vergroot afbeelding Gaswinning infographic afhandeling schade
Voortgang schadeafhandeling gaswinning Groningen

Nieuwsberichten