Schade door gaswinning

De gaswinning in Groningen veroorzaakt schade aan huizen en gebouwen. Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) handelt sinds 1 juli 2020 deze schades af.

Het IMG neemt beslissingen over de oorzaak van de schade en de schadevergoeding. Het gaat hier om:

  • schade aan gebouwen;
  •  immateriële schade;
  • en schade door waardedaling.

Dit gebeurt onafhankelijk van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) en de overheid. De schadeafhandeling ligt nu bij een publieke organisatie. Bewoners in het aardbevingsgebied hoeven over hun schade niet meer zelf contact op te nemen met de NAM. 

Een publieke organisatie moest de schadeafhandeling snel overnemen van de NAM. Ook toen de nieuwe wet er nog niet was. Daarom  startte in maart 2018 met het Besluit Mijnbouwschade de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) als tijdelijke organisatie.  Nu de nieuwe wet is aangenomen door de Tweede Kamer neemt het IMG sinds 1 juli 2020 de taken over van de TCMG. Het IMG behandelt alle schademeldingen vanaf 31 maart 2017.

Schademeldingen vóór 31 maart 2017

Mensen met een openstaande schademelding van vóór 31 maart 2017 hebben een aanbod van de NAM gekregen voor de afhandeling van hun schade. In ruim 80 procent van deze zogeheten oude gevallen hebben de bewoners het aanbod geaccepteerd. De Arbiter bodembeweging beoordeelt de zaken waarin het aanbod niet is geaccepteerd. Deze zaken zijn inmiddels bijna allemaal afgerond.

Voortgang schademeldingen

Op de website van het IMG vindt u een actueel overzicht van het aantal schademeldingen.

Gaswinning Groningen: gevolgen van de schade

Gaswinning Groningen: gevolgen van de schade

Door gaswinning in Groningen is bodembeweging ontstaan.
Dit veroorzaakt schade aan huizen en gebouwen in de regio.
Om dit te stoppen, brengen we de gaswinning zo snel mogelijk naar nul.
Tegelijkertijd pakken we de bestaande schade aan.
Sommige huizen hebben fysieke schade zoals scheuren.
Daarnaast zijn huizen soms minder waard geworden.
Ook kunnen mensen last hebben van hun gezondheid.
Waar kunnen Groningers terecht met hun schade?
Tot 2017 konden inwoners schadevergoeding vragen aan de NAM, die het gas wint.
Of ze konden naar de rechter.
Veel inwoners vonden dit niet eerlijk, of te ingewikkeld.
Daarom heeft sinds maart 2018 de overheid de schadeafhandeling overgenomen.
Om snel te kunnen beginnen, is de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen opgericht.
Deze handelt de schade onafhankelijk van de NAM en de overheid af.
De TCMG kan nu alleen fysieke schade afhandelen.
Straks gaat de tijdelijke commissie...
over in het Instituut Mijnbouwschade Groningen.
Deze kan alle schade afhandelen.
In beide gevallen betaalt NAM de kosten.
Zo zorgen we voor een eerlijke afhandeling van de schade.
Eindshot

Infographic over de voortgang van de schadeafhandeling gaswinning Groningen

Gaswinning infographic afhandeling schade
Voortgang schadeafhandeling gaswinning Groningen

Nieuwsberichten