Beslisnota bij antwoord op Kamervraag over passende beoordeling Gaswinning Ternaard

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij antwoord op Kamervraag over passende beoordeling Gaswinning Ternaard (PDF | 2 pagina's | 146 kB)