Beslisnota bij Kamerbrief over resultaten Monitor mentale gezondheid en middelengebruik studenten hoger onderwijs 2023

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over resultaten Monitor mentale gezondheid en middelengebruik studenten hoger onderwijs 2023