Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over 2e termijn klimaatstress onder jongeren

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over 2e termijn klimaatstress onder jongeren