Beslisnota bij Commissiebrief over Bestuurlijke Afspraken Wet zorg en dwang

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Commissiebrief over Bestuurlijke Afspraken Wet zorg en dwang