Commissiebrief over Bestuurlijke Afspraken Wet zorg en dwang

Minister Helder (VWS) informeert de Eerste Kamer over de Bestuurlijke afspraken uitvoering Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Wzd) 2024.

Commissiebrief over Bestuurlijke Afspraken Wet zorg en dwang