Krijg ik schadevergoeding als de regels zijn overtreden bij mijn gedwongen opname volgens de Wvggz?

U heeft recht op schadevergoeding als de regels bij uw gedwongen opname niet goed zijn nagevolgd. En als u daardoor schade heeft geleden aan uw bezittingen of psychische schade heeft opgelopen.

Aanvragen schadevergoeding gedwongen opname

U kunt een klacht indienen over de verplichte zorg bij de onafhankelijke klachtencommissie van de zorgaanbieder. U vraagt hier ook de schadevergoeding aan. Een patiëntenvertrouwenspersoon kan u hierbij helpen.

Bent u het niet eens met het oordeel van de klachtencommissie? Dan kunt u naar de rechter gaan. Dit is niet gratis. Uw advocaat kan u helpen bij het indienen van de aanvraag. 

Lees meer over het klachtrecht en schadevergoeding in de Wet verplichte ggz.

Hoe verloopt een gedwongen opname?

Er zijn regels voor gedwongen opname in de geestelijke gezondheidszorg.

Een crisismaatregel regelt de gedwongen opname in spoedeisende situaties. Bij een crisismaatregel zijn de burgemeester, de officier van justitie en de rechter betrokken. Zij moeten zich aan bepaalde regels houden. De burgemeester moet u bijvoorbeeld een advocaat toewijzen. Dit moet hij doen binnen 24 uur nadat hij de crisismaatregel afgeeft.