Krijg ik schadevergoeding als de regels zijn overtreden bij mijn gedwongen opname volgens de Bopz?

U heeft recht op schadevergoeding als de regels bij uw gedwongen opname niet goed zijn nagevolgd. En als u daardoor schade heeft geleden aan uw bezittingen of psychische schade heeft opgelopen.

Aanvragen schadevergoeding gedwongen opname

U vraagt de schadevergoeding aan bij de rechter. Dit is niet gratis. Uw advocaat kan u helpen bij het indienen van de aanvraag. 

Hoe verloopt een gedwongen opname?

Er zijn regels voor gedwongen opname in een psychiatrische instelling.

Inbewaringstelling is een spoedmaatregel bij gedwongen opname. Bij een inbewaringstelling zijn de burgemeester, de officier van justitie en de rechter betrokken. Zij moeten zich aan bepaalde regels houden. De burgemeester moet u bijvoorbeeld een advocaat toewijzen. Dit moet hij doen binnen 24 uur na zijn opdracht tot inbewaringstelling.