Wie vergoedt mijn hulp bij psychische problemen?

Uw zorgverzekeraar vergoedt geheel of gedeeltelijk uw behandeling in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Elke zorgverzekeraar kan de vergoeding anders regelen. Kijk daarvoor in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering of neem contact op met uw verzekeraar. 

Verzekerde zorg GGZ

De zorgverzekeraar beoordeelt de indicatie voor de zorg. Voor een behandeling in de GGZ heeft u een verwijzing nodig. Meestal moet u daarvoor bij de huisarts zijn. U heeft geen verwijzing nodig bij zorg die u direct nodig heeft. Op de website Informatielangdurigezorg.nl leest u meer over de vergoeding van hulp bij psychische problemen

Vergoeding verblijf psychiatrische instelling

Bij verblijf in een psychiatrische instelling vergoedt uw zorgverzekeraar de eerste 3 jaar van een opname met behandeling. Daarna valt dit onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Meer informatie vindt u op de pagina Wie vergoedt mijn verblijf in een psychiatrische instelling?

Vergoeding beschermd wonen

Voor beschermd wonen krijgt u een vergoeding van de gemeente en uw zorgverzekeraar. Meer informatie vindt u op de pagina Wie vergoedt mijn zorg en behandeling als ik beschermd woon?