Wie vergoedt de hulp bij psychische problemen van mijn kind?

Uw gemeente vergoedt geestelijke gezondheidszorg voor jongeren (jeugd-GGZ) en beschermd wonen voor jongeren. Dit staat in de Jeugdwet. Hierbij kunt u kiezen uit zorg in natura of een persoonsgebonden budget (pgb) via de gemeente. De vergoeding voor jeugd-GGZ geldt zowel voor ambulante zorg als voor opname in een psychiatrische instelling.

Pgb voor jeugd-GGZ en beschermd wonen via gemeente

Wilt u geen zorg in natura maar een pgb voor jeugd-GGZ? Dan vraagt u een pgb aan bij uw gemeente. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt dan de zorgverlener uit. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Waar vraag ik een persoonsgebonden budget (pgb) aan? en in de brochure Ik heb een persoonsgebonden budget.