Beslisnota bij Nota naar aanleiding van het verslag Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie

Beslisnota bij de Nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie. In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Nota naar aanleiding van het verslag  Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie (PDF | 2 pagina's | 212 kB)