Beslisnota bij Kamervragen over negatieve gevolgen brede SPUK-regeling kleinere gemeenten

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamervragen over negatieve gevolgen brede SPUK-regeling kleinere gemeenten (PDF | 3 pagina's | 1,2 MB)