Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over lokale lastendruk en Atlas van de lokale lasten

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over lokale lastendruk en Atlas van de lokale lasten