Beslisnota bij Kamerbrief met handreiking Consumentenbescherming bij gemeentelijk erfpacht

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief met handreiking Consumentenbescherming bij gemeentelijk erfpacht