Afsprakenkader Landelijke Aanpak Adreskwaliteit

Afspraken met signaalleveranciers om een gezamenlijke standaard en werkwijze te gebruiken bij de verwerking van persoonsgegevens.

De  signaalleveranciers van Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) zijn: de Belastingdienst, Dienst Toeslagen en het CJIB. De VNG en de NVVB zijn ook akkoord.

Afsprakenkader Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (PDF | 5 pagina's | 160 kB)