Derde Nota van Wijziging inzake de Wet gemeenschappelijke regelingen

Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en een aantal andere wetten in verband met de dualisering van het gemeente- en provinciebestuur en de invoering van een bedrijfsvoeringsorganisatie met rechtspersoonlijkheid, alsmede regeling van diverse andere onderwerpen.

Derde Nota van Wijziging inzake de Wet gemeenschappelijke regelingen ( PDF | 2 pagina's | 67 kB )