Vierde nota van wijziging inzake de Wet gemeenschappelijke regelingen en een aantal andere wetten

Vierde nota van wijziging inzake de Wet gemeenschappelijke regelingen en een aantal andere wetten in verband met de dualisering van het gemeente- en provinciebestuur en de invoering van een bedrijfsvoeringsorganisatie met rechtspersoonlijkheid, alsmede regeling van diverse andere onderwerpen.

Vierde nota van wijziging inzake de Wet gemeenschappelijke regelingen en een aantal andere wetten ( PDF | 6 pagina's | 212 kB )