Aanbiedingsbrief bij memorie van antwoord wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)

Minister Ollongren (BZK) stuurt de Eerste Kamer de memorie van antwoord over het voorstel van wet tot wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enige andere wetten in verband met het versterken van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen.

Aanbiedingsbrief bij memorie van antwoord wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) (PDF | 1 pagina | 65 kB)