Memorie van antwoord wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)

Minister Ollongren (BZK) geeft antwoord op vragen over het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr).

Memorie van antwoord wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) (PDF | 16 pagina's | 250 kB)