Documenten bij beslissing op bezwaar deelbesluit 2 Woo-verzoek Stimuleringsregeling flex- en transformatiewoningen

Openbaar gemaakte documenten bij de beslissing op een bezwaar tegen het besluit op een verzoek om informatie over de totstandkoming, het doel en het (beoogde) functioneren van de Stimuleringsregeling flex- en transformatiewoningen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

Documenten bij beslissing op bezwaar deelbesluit 2 Woo-verzoek Stimuleringsregeling flex- en transformatiewoningen