Beslissing op bezwaar deelbesluit 2 Woo-verzoek Stimuleringsregeling flex- en transformatiewoningen

Beslissing op een bezwaar tegen het besluit op een verzoek om informatie over de totstandkoming, het doel en het (beoogde) functioneren van de Stimuleringsregeling flex- en transformatiewoningen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

Beslissing op bezwaar deelbesluit 2 Woo-verzoek Stimuleringsregeling flex- en transformatiewoningen