Handreiking Algemene Erfpachtbepalingen voor gemeentelijk erfpacht bij particuliere woonbestemmingen

De handreiking is geschreven voor gemeenten die nieuwe algemene erfpachtbepalingen willen gaan opstellen of erfpacht willen gaan invoeren. De handreiking moet bevorderen dat bij het opstellen van nieuwe algemene bepalingen beter rekening wordt gehouden met de belangen van de erfpachters.

Handreiking Algemene Erfpachtbepalingen voor gemeentelijk erfpacht bij particuliere woonbestemmingen