Besluit op Woo-verzoek over subsidieaanvraag tijdelijke huisvesting statushouders gemeente Vijfheerenlanden

Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de beoordeling en de toekenning met toelichting van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op het subsidieverzoek van de gemeente Vijfheerenlanden van 30 november 2021. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit op Woo-verzoek over subsidieaanvraag tijdelijke huisvesting statushouders gemeente Vijfheerenlanden