Waar kan ik bijwerkingen van medicijnen melden?

Bijwerkingen van een medicijn of vaccin dat u gebruikt, kunt u melden bij het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb. Ernstige meldingen stuurt Lareb binnen 15 dagen door aan het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Uw arts of apotheker kan u het beste informeren over de bijwerking van een medicijn.

Bijwerkingen medicijnen melden

Het is belangrijk om bijwerkingen te melden, omdat u daarmee bijdraagt aan de veiligheid van geneesmiddelen en vaccins. U kunt een melding doen via het online meldformulier bijwerkingen medicijnen op de website van Lareb. Meer over het melden van bijwerkingen vindt u op de website van het CBG.

Ervaringen met uw geneesmiddel

Het Meldpunt Medicijnen verzamelt de ervaringen van medicijngebruikers. Dit kunnen bijwerkingen zijn, problemen met de verpakking, vergoeding of de bijsluiter. U kunt op de website van het Meldpunt Medicijnen deze ervaringen bekijken en zelf ervaringen melden.