Beslisnota bij aanbiedingsbrief bij Tweede tussenrapportage handhaving op Schiphol

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij aanbiedingsbrief bij Tweede tussenrapportage handhaving op Schiphol