Aanbiedingsbrief bij Tweede tussenrapportage handhaving op Schiphol

Minister Van Gennip (SZW) stuurt een tweede tussenrapportage over de handhaving door de Nederlandse Arbeidsinspectie op Schiphol, die de actuele stand van zaken beschrijft van de fysieke belasting bij de bagageafhandeling en blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

Aanbiedingsbrief bij Tweede tussenrapportage handhaving op Schiphol