Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang beleid chemische stoffen

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang beleid chemische stoffen