Beslisnota bij aanbiedingsbrief memorie van antwoord initiatiefwetsvoorstel wijziging artikel 1 Grondwet

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij aanbiedingsbrief memorie van antwoord initiatiefwetsvoorstel wijziging artikel 1 Grondwet (PDF | 4 pagina's | 105 kB)