Beslisnota 2 bij Kamerbrief over Meerjarenplan Zelfbeschikking 2022-2025

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota 2 bij Kamerbrief over Meerjarenplan Zelfbeschikking 2022-2025 (PDF | 2 pagina's | 1,6 MB)