Beantwoording Kamervragen over grondwetsvoorstel Van Raak (bindend referendum)

Minister Ollongren stuurt de Eerste Kamer een brief met antwoorden over het voorstel van wet van het lid Van Raak over de verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum.

Beantwoording Kamervragen over grondwetsvoorstel Van Raak (bindend referendum) (PDF | 4 pagina's | 188 kB)