Kamerbrief splitsingsmogelijkheid artikel 137 Grondwet

Minister Ollongren (BZK) stuurt de Eerste Kamer een brief over de mogelijkheid om de grondwetswijzigingsvoorstellen te splitsen. Een afschrift van deze brief is ook aan de Tweede Kamer verzonden.