Aanbiedingsbrief nota naar aanleiding van verslag 2e lezing voorstel herijking herzieningsprocedure Grondwet

Minister Ollongren (BZK) stuurt de nota naar aanleiding van het verslag over het voorstel tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake veranderingen in de Grondwet (herijking Grondwetsherzieningsprocedure) naar de Tweede Kamer.

Aanbiedingsbrief nota naar aanleiding van verslag 2e lezing voorstel herijking herzieningsprocedure Grondwet (PDF | 1 pagina | 48 kB)