Antwoorden op Kamervragen in voorlopig verslag over toevoeging in Grondwet

Minister Bruins Slot (BZK) stuurt de antwoorden namens de regering op vragen over een voorgestelde verandering van de Grondwet door toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond. De vragen zijn gesteld door de Eerste Kamerfracties van SGP en D66, bij het voorlopig verslag over het wetsvoorstel van de Tweede Kamerleden Hammelburg (D66), Bromet (GL) en De Hoop (PvdA).

Antwoorden op Kamervragen in voorlopig verslag over toevoeging in Grondwet (PDF | 4 pagina's | 269 kB)