Kamerbrief over beperkingssystematiek Grondwet

Minister Bruins Slot (BZK) informeert de Tweede Kamer over de beperkingssystematiek van de Grondwet die is toegezegd aan de Tweede Kamer tijdens het debat op 30 maart 2022. De Eerste Kamer heeft een afschrift van deze brief gekregen.