Flitspeiling Grondwet

Om in kaart te brengen in hoeverre burgers in hun dagelijks leven bezig zijn met de Grondwet en hun grondrechten heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een korte publiekspeiling onder het algemeen publiek uitgevoerd. Deze representatieve steekproef geeft inzicht in kennisniveau en communicatiebehoefte over de Grondwet. En in wat de burger belangrijk vindt rond de Grondwet. Tot slot worden houding en ervaringen ten aanzien van de Grondwet getoetst.

Flitspeiling Grondwet (PDF | 20 pagina's | 1,2 MB)