Constitutionele toetsing en de toekomst van de beperkingssystematiek van de Nederlandse grondrechten

In dit rapport staat de vraag centraal: Is de beperkingssystematiek van de Nederlandse klassieke grondrechten geschikt om te fungeren als toetssteen voor de rechter en, zo nee, hoe kan zij daarvoor worden gemaakt?

Constitutionele toetsing en de toekomst van de beperkingssystematiek van de Nederlandse grondrechten