Uitlegvideo: Artikel 6 van de Grondwet

De Grondwet van Thorbecke bestond in 2023 precies 175 jaar. Met de artikelen uit de Grondwet heeft elke Nederlander in het dagelijks leven te maken. Maar op welke manier? En wat betekenen de artikelen precies? Deze video geeft uitleg over het zesde artikel van de Grondwet: de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging.

In deze video van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt, ter ere van het 175-jarig bestaan van de Grondwet van Thorbecke, artikel 6 van de Grondwet uitgelegd.

PRESENTATRICE: 'Dit jaar bestaat de Grondwet van Thorbecke 175 jaar. Daarom leggen we jou verschillende artikelen van de Grondwet uit in onze Grondwetexplainer.'

'Vandaag bespreken we Artikel 6 van de Grondwet, waarin de vrijheid van godsdienst en geloofsovertuiging wordt vastgelegd. Dit artikel luidt: ieder heeft recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden. Dit betekent dus dat je in Nederland elke godsdienst mag aanhangen of dat je een niet-godsdienstige levensovertuiging mag hebben. Hiernaast houdt dit grondrecht ook in dat je van godsdienst mag veranderen en dat je het recht hebt geen godsdienst aan te hangen. Artikel 6 legt officieel vast dat iedereen hier vrij in is. Dat de Grondwet spreekt over het recht om een geloof te belijden betekent dat je jouw geloof in de praktijk mag uitvoeren. Bijvoorbeeld door diensten bij te wonen, rituelen uit te voeren of bepaalde kleding te dragen.'

'De vrijheid van godsdienst is iets wat al heel lang als belangrijk wordt beschouwd in Nederland. Al in de 17e eeuw werd in veel delen van Nederland bijvoorbeeld bepaald dat mensen in hun eigen huis hun eigen godsdienst konden belijden. In die tijd ging dit vooral over katholieken en protestanten. Dit was destijds vrijwel uniek. In veel andere Europese landen vervolgden protestanten en katholieken elkaar namelijk. Nederland werd dan ook door velen beschouwd als een toevluchtsoord waar ze hun geloof konden uitoefenen zonder hiervoor vervolgd te worden. Dit gold wel alleen achter gesloten deuren. In het openbaar kon je lange tijd bijvoorbeeld niet katholiek zijn. Toen de Staatsregeling van de Bataafse Republiek werd opgesteld in 1798 kwam hier een einde aan. Sindsdien mag elk geloof vrij en openbaar uitgeoefend worden.'

'In 1983 werd de Grondwet gewijzigd, zodat niet alleen elk geloof, maar ook elke levensovertuiging uitgeoefend mag worden. Simpel gezegd mag je dus eigenlijk alles geloven in Nederland en mag je dit aan iedereen laten zien. Het respecteren van elkaars geloof is een belangrijk goed in een diverse samenleving als de Nederlandse. Het is dus goed dat ieders recht om te geloven wat ze willen wordt beschermd door de Grondwet. In de volgende Grondwetexplainer behandelen we weer een nieuw artikel. Tot dan.'

♪ RUSTIGE MUZIEK ♪

BEELD: Boek met op de kaft de Nederlandse leeuw.
BEELDTEKST: 175 jaar Grondwet.