Waarom zijn handel en handelsverdragen belangrijk voor Nederland?

De handel met het buitenland is belangrijk voor Nederland. Hiervoor zijn duidelijke en eerlijke handelsregels nodig. Daarom sluit de Europese Unie handelsverdragen met landen over de hele wereld. Deze verdragen regelen bijvoorbeeld lagere invoerrechten en soepele douaneformaliteiten. Bedrijven kunnen zo makkelijker, goedkoper en efficiënter handel drijven. Consumenten betalen lagere prijzen en hebben keuze uit meer producten.

Belang handel voor Nederland

Handel is belangrijk voor Nederland met zijn open economie. Veel Nederlandse bedrijven, grote en kleine, doen zaken in het buitenland. Andere bedrijven zijn weer toeleveranciers van exporterende bedrijven. Zo is Nederland de 1 na grootste exporteur van landbouwproducten in de wereld. De export zorgt voor 1/3 van de welvaart en voor 2,1 miljoen banen.

Ook de import is belangrijk. Veel Nederlandse bedrijven importeren producten om deze te bewerken of verwerken. Daarna worden deze producten vaak weer geëxporteerd.

Belang duidelijke en eerlijke handelsregels

Duidelijke regels zijn belangrijk voor de internationale handel. Want bedrijven moeten weten waar ze aan toe zijn wanneer ze handel drijven met het buitenland. Verder moeten de handelsregels eerlijk zijn, zodat zoveel mogelijk consumenten en bedrijven profiteren van de handel met het buitenland. Daarom sluit de Europese Unie (EU) namens alle EU-landen akkoorden met  handelspartners over de hele wereld .

Duidelijke handelsregels

Duidelijke handelsregels zorgen ervoor dat ondernemers zekerheid hebben als ze zaken doen met het buitenland. Bijvoorbeeld over welke vergunningen ze nodig hebben en aan welke eisen hun producten moeten voldoen. Ondernemers hebben ook behoefte aan bescherming tegen onwettige onteigening door een buitenlandse overheid. Bijvoorbeeld wanneer een buitenlands bedrijf van een ondernemer plots genationaliseerd wordt.

Eerlijke handelsregels

Eerlijke handelsregels zijn inclusief: ze laten zo veel mogelijk mensen profiteren van handelsakkoorden. Dit geldt ook voor het midden- en kleinbedrijf (mkb). Ondernemers in het mkb moeten bijvoorbeeld weten hoe ze gebruik moeten maken van verlaagde tarieven in een handelsverdrag.  Zoals welke documenten nodig zijn voor export en aan welke regels hun producten moeten voldoen.

Het betrekken van belanghebbenden voor én tijdens de onderhandelingen over een handelsverdrag is ook belangrijk. Dit gebeurt in het Breed Handelsberaad. Hierin overleggen vakbonden, bedrijven, maatschappelijke organisaties, gemeenten en provincies met het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Eerlijke, inclusieve handel betekent ook dat de overheid negatieve gevolgen voor sectoren kan beperken. Zoals wanneer de rundvleessector nadeel ondervindt door buitenlandse concurrentie en banen verloren kunnen gaan. Deze sector zou dan tijd kunnen krijgen om zich aan te passen. Herscholing van werknemers is een andere mogelijkheid om negatieve gevolgen te beperken.

Ook aandacht voor 3e landen

Ook voor landen die buiten een handelsakkoord vallen zijn eerlijke handelsregels belangrijk. Daarom moet men bij onderhandelingen over een handelsverdrag rekening houden met de economische gevolgen voor ontwikkelingslanden. Bijvoorbeeld door deze gevolgen in kaart te brengen.
Zo kan blijken dat toegenomen handel tussen partnerlanden ten koste gaat van hun import uit  3e landen.

Daarom zet Nederland zich samen met de EU ervoor in om ontwikkelingslanden economisch te steunen, bijvoorbeeld via gunstige handelsregels. Zo betalen de minst ontwikkelde landen geen invoerrechten als zij hun producten exporteren naar de EU.  Voorbeelden van deze landen zijn Tsjaad en  Zuid-Sudan.

Handelsverdragen regelen lagere invoerrechten

Handelsverdragen bevatten afspraken tussen landen over de verlaging van hun invoerrechten op producten. Zo ging in het handelsakkoord met Zuid-Korea het importtarief van dit land op buikspek van 30% naar 0%. Het importtarief voor bloembollen en sommige kazen  daalde naar 0%.

Sinds het handelsverdrag met Zuid-Korea in 2011 steeg de Nederlandse export naar dit land met 31%. Dit betekent een stijging ter waarde van € 3,2 miljard in 2010 naar € 4,2 miljard in 2015.

In dezelfde periode (2010 tot en met 2015) steeg de Nederlandse import van Zuid-Koreaanse producten met 41%. Want sinds het handelsverdrag betalen ondernemers minder invoerrechten over veel producten die ze importeren uit Zuid-Korea.

Meer onderwerpen in handelsakkoorden

Afspraken in handelsverdragen gaan ook over andere onderwerpen. Bijvoorbeeld over:

  • versoepeling en vereenvoudiging van procedures aan de grens;
  • veiligheidstesten van producten die op de markt komen. Landen kunnen afspreken dat zij elkaars testen als gelijkwaardig accepteren. Bedrijven hoeven hun producten dan niet in hun eigen land én in het importerende land te laten testen. Dit bespaart hen kosten en administratieve lasten. Voorwaarde is wel dat de veiligheid van de producten blijft gegarandeerd.
  • duurzame ontwikkeling. Handel mag niet ten koste gaan van het milieu, rechten van werknemers of van maatschappelijk verantwoord ondernemen;
  • overheidsopdrachten: buitenlandse bedrijven krijgen dezelfde kansen als binnenlandse bedrijven op een opdracht van de overheid;
  • handel in diensten. Een Nederlands advocatenkantoor kan bijvoorbeeld een kantoor openen in Zuid-Korea om daar advies te geven over Europese wetten;
  • markttoegang voor buitenlandse scheepvaartbedrijven. Deze bedrijven krijgen toegang tot de markt van landen die een handelsverdrag hebben ondertekend. Zo kunnen ze goederen vervoeren binnen het gebied van de handelspartner.

Consumenten profiteren van handelsakkoorden

Handelsverdragen dragen bij aan de economische groei en zorgen voor banen. Consumenten profiteren hiervan. Zo kunnen zij uit meer producten kiezen en betalen zij lagere prijzen. Bijvoorbeeld voor elektronica als smartphones en televisies. Maar ook voor voedselproducten als sinaasappels en grapefruit.