Kamerbrief over eindevaluatie experiment leeruitkomsten - flexibilisering deeltijd en duaal hoger onderwijs

Minister Van Engelshoven (OCW) informeert de Tweede Kamer over haar voornemen om wettelijke regels vast te stellen voor het flexibiliseren van het hoger onderwijs voor volwassenen. Dit naar aanleiding van experimenten met leeruitkomsten en vraagfinanciering. Zij stuurt de rapportage van de eindevaluatie van het experiment leeruitkomsten van ResearchNed en het advies van de NVA mee met de Kamerbrief.

Kamerbrief over eindevaluatie experiment leeruitkomsten - flexibilisering deeltijd en duaal hoger onderwijs (PDF | 5 pagina's | 427 kB)