Kwaliteitsafspraken per hogeschool

Hogescholen hebben verbeterplannen ingediend naar aanleiding van de Kwaliteitsafspraken hoger onderwijs. Deze verbeterplannen worden beoordeeld door de Nederlands-Vlaamse Accrediteringsorganisaties (NVAO). Het ministerie van OCW neemt een besluit. De lijst van beoordelingen en besluiten wordt regelmatig bijgewerkt.

Positief of herkansing

Een positief besluit betekent dat de instelling studievoorschotmiddelen krijgt voor de periode 2022 t/m 2024. Het tijdvak was 2021 t/m 2024, maar dat is naar aanleiding van de coronamaatregelen gewijzigd naar 2022 t/m 2024. Zie de Servicedocumenten hoger onderwijs: aanpak coronavirus COVID-19.

Een herkansing betekent dat de instelling een jaar de tijd heeft om het kwaliteitsplan te verbeteren. Beoordelingen en beslissingen over herkansingen worden hier ook gepubliceerd.

Kwaliteitsafspraken onderwijsinstellingen

De kwaliteitsafspraken van de hoger onderwijsinstellingen vindt u op de webpagina van de Vereniging Hogescholen.

Beoordelingen en besluiten

Hogeschool Utrecht

HZ University of Applied Sciences

Gerrit Rietveldacademie

Hogeschool Viaa

Codarts, Hogeschool voor de Kunsten

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

Marnix Academie

Hogeschool Inholland

Katholieke PABO Zwolle

Design Academy Eindhoven

Avans Hogeschool

Zuyd Hogeschool

ArtEZ

Saxion Hogeschool

Hogeschool der Kunsten Den Haag

Thomas More Hogeschool

Hogeschool van Amsterdam

Hogeschool Rotterdam

Hotelschool The Hague

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Breda University of Applied Sciences 

Amsterdamse Hogeschool voor de kunsten

Christelijke Hogeschool Windesheim

Driestar Educatief

Hogeschool Leiden

Hogeschool Van Hall Larenstein

HAS hogeschool

Hanzehogeschool Groningen

Aeres Hogeschool

NHL Stenden Hogeschool

Christelijke Hogeschool Ede

Fontys Hogescholen

De Haagse Hogeschool

Iselinge Hogeschool

Pedagogische Hogeschool De Kempel

Hogeschool IPABO Amsterdam/Alkmaar