Kwaliteitsafspraken per universiteit

Universiteiten hebben verbeterplannen ingediend naar aanleiding van de Kwaliteitsafspraken hoger onderwijs. Deze verbeterplannen worden beoordeeld door de Nederlands-Vlaamse Accrediteringsorganisaties (NVAO). Het ministerie van OCW neemt een besluit. De lijst van beoordelingen en besluiten wordt regelmatig bijgewerkt.

Positief of herkansing

Een positief besluit betekent dat de instelling studievoorschotmiddelen krijgt voor de periode 2022 t/m 2024. Het tijdvak was 2021 t/m 2024, maar dat is naar aanleiding van de coronamaatregelen gewijzigd. Zie de Servicedocumenten hoger onderwijs: aanpak coronavirus COVID-19.

Een herkansing betekent dat een instelling een jaar de tijd heeft om het kwaliteitsplan te verbeteren. Beoordelingen en beslissingen over herkansingen worden hier ook gepubliceerd.

Kwaliteitsafspraken universiteiten

De kwaliteitsafspraken van de afzonderlijke universiteiten vindt u via de website van de Vereniging van Universiteiten (VSNU)

Beoordelingen en besluiten

Maastricht University

Universiteit Leiden

Rijksuniversiteit Groningen

Technische Universiteit Delft

Theologische Universiteit Apeldoorn

Open Universiteit

Universiteit Utrecht

Theologische Universiteit v/d Gereformeerde Kerken (vrijg.) Ned.

Radboud Universiteit Nijmegen

Protestantse Theologische Universiteit

Universiteit van Amsterdam

Universiteit voor Humanistiek

Wageningen University

Tilburg University

Technische Universiteit Eindhoven

Universiteit Twente

Erasmus Universiteit Rotterdam

Vrije Universiteit Amsterdam